VISION

(IDENTITY & EXPERIENCE)

IX Architects bestaat uit Daan Verhoeven en Cheyenne  Hensgens. Onze visie, als jonge ontwerpstudio, is niet te vatten in een eenduidigestijl. We zien het ontwerpproces als een grote zoektocht naar een authentieke identiteit en behoefte van de gebruiker. Deze gerichte focus op  de identiteit en beleving (Identity en eXperience) zit verweven in onze naam, IX Architects. 

 

Een methodische aanpak, welke per project kan verschillen, is de rode draad door de projecten heen. Het startpunt van de aanpak is vrijwel altijd de analyse waarin we de context vanuit verschillende invalshoeken (o.a. sociaal-maatschappelijk, historisch, economisch, ...) onderzoeken. Dit resulteerd in een op maat gemaakte projecten met bijzondere (ruimtelijke) ervaringen en impact. Verder geloven wij dat door mensgericht te ontwerpen, wijken, gebouwen en interieurs ‘fijner’, ‘duurzamer’ en ‘gezonder’ kunnen worden.

 

 

 

OFFICE OF THE FUTURE

(HEALTHY & TASK RELATED)

Kijkende naar de continue veranderende wensen van medewerkers,
hun verstoorde werk/leef balans, de transitie van productiewerk naar
hersenwerk en de groei van werk gerelateerde (chronische) ziektes, zou
een sterke focus moeten gaan naar menselijk-georiënteerde ontwerpen,
met gezondheid en welzijn in de kern. Deze visie vraagt om een

nieuwe ruimtelijkheid (interieurs) georganiseerd op basis van activiteit-
gebaseerde werkconcepten en menselijke leefstijl typologieën. Dit

faciliteert individuele vrijheid: mensen kunnen verschillend werken op
verscheidene plekken en ruimtes afhankelijk van hun specifieke taak.
Naast het herstellen van de gezondheids- en welzijn balans zorgt dit als

bijproduct voor een verhoogde productiviteit.

De ontwerp elementen van een Healthy Office zijn niet alleen gelimiteerd
tot beweging en gezond voedsel, maar dit betreft ook stressreductie
door het gebruik van kleuren, natuurlijke elementen, geluiden en geur.
Zachte factoren, welke sterk gerelateerd zijn aan geluk zoals verbinding,
betrokkenheid, autonomie en controle vormen ook een belangrijk deel.
Theorieën en onderzoeken vanuit de omgevingspsychologie onthullen
de (enorme) positieve gedragsveranderingen, zoals de toename van
geluk, motivatie en productiviteit, als gevolg van interventies in de (werk)
omgeving. Zelfs de prestaties van organisaties kunnen worden verbeterd
door middel van ontwerp. Dit alles betekent niet dat wij per definitie
geloven in het ‘Nieuwe Werken’, waar flexwerken in grote open kantoren
om vierkante meters te besparen veelal uitgangspunt is.